Rok 2012

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
13 lutego 2012 Uchwała Nr 4100/IV/60/2012 z dnia 25.01.2012 r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Mysłowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-03)
Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Smantek (2023-08-09)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP