Zarządzenia Prezydenta Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
Numer592/23
Data10 października 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie : przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2023- 2025
Pliki do pobrania


Numer591/23
Data9 października 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok.
Pliki do pobrania


Numer590/23
Data9 października 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Zakładowi Oczyszczania Miasta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mysłowicach oraz określenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania
Pliki do pobrania


Numer588/23
Data9 października 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Partyzantów.
Pliki do pobrania


Numer587/23
Data9 października 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie ustanowienia służebności drogowej oraz ułożenia sieci infrastruktury technicznej na nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. Dolnej.
Pliki do pobrania


Numer586/23
Data9 października 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie ustanowienia służebności drogowej oraz ułożenia sieci infrastruktury technicznej na nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. Dolnej.
Pliki do pobrania


Numer585/23
Data9 października 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach, ul. Mikołowska 4a.
Pliki do pobrania


Numer584/23
Data6 października 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie utworzenia zasobu pomieszczeń tymczasowych Miasta Mysłowice.
Pliki do pobrania


Numer589/23
Data6 października 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Krótkiej.
Pliki do pobrania


Numer583/23
Data6 października 2023
Tytuł zarządzeniaZarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie: zawarcia na okres trzech lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach w rejonie ulicy Długiej.
Pliki do pobrania


Źródło: Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-24)
Informację zmodyfikował(a): Dominika Bednarczyk (2023-10-19)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP