Pomoc BIP

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - to system stron internetowych, który umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej. Utworzony został na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619).


Podstawowym narzędziem służącym do wyszukiwania informacji jest menu główne, które wyświetlane jest na każdej stronie serwisu, w górnej części strony. Menu podzielone zostało na sześć kategorii:

  • Władze miasta - znajdują się tu informacje dotyczące prezydenta miasta, jego zastępców, sekretarza, skarbnika, radnych miasta i zakresu ich pracy oraz jednostek pomocniczych;
  • Urząd Miasta - znajdują się tu m.in.: informacje dotyczące struktury organizacyjnej, pracowników, ofert pracy w urzędzie, zamówień publicznych, kontroli, rejestrów i ewidencji;
  • Instytucje miejskie - znajdują się tu wszystkie instytucje, urzędy oraz placówki publiczne na terenie miasta Mysłowice. Aby ułatwić ich wyszukiwanie podzielone zostały na czytelne kategorie, a klikając w wybraną pozycję wyświetlone zostaną informacje szczegółowe;
  • Poradnik mieszkańca - umożliwia pozyskanie wszystkich niezbędnych informacji, które ułatwią i przyspieszą załatwienie sprawy w Urzędzie Miasta bądź pozwolą na zrealizowanie jej przez Internet;
  • Finanse i mienie - zgromadzone zostały tu wszystkie dokumenty i materiały dotyczące obszaru finansowego miasta Mysłowice m.in.: budżet miasta, majątek gminy, obligacje, podatki i opłaty, wieloletnia prognoza finansowa;
  • Akty prawne i dokumenty - jest to zbiór wszystkich lokalnych aktów prawnych, planów i programów miejskich, a także oświadczeń majątkowych i informacji z zakresu pomocy publicznej.

Menu podręczne widoczne na głównej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod nazwą „Najczęściej szukane informacje” odnosi się do najpopularniejszych podstron serwisu.


Aby skorzystać z opcji „Wyszukiwarki” należy w polu szukaj wpisać słowo lub wyrażenie, na podstawie, którego wyszukiwarka będzie miała możliwość znalezienia pożądanej informacji. Po kliknięciu w ikonkę „lupy” lub w klawisz „enter” zostanie wyświetlona lista znalezionych dokumentów i tematów odpowiadających danemu kryterium.


Na każdej podstronie serwisu BIP znajduje się "rejestr zmian" zawierający informacje dotyczące osoby, która wprowadziła, jak również zmodyfikowała informację wraz z datą. Dodatkowo w dolnej części strony znajdują się odnośniki do mapy strony - czyli jej struktury; redakcji - zawiera dane określające tożsamość osób publikujących informacje, jak również do rejestru zmian - rozbudowane narzędzie widoczne również na każdej podstronie serwisu BIP i służące do wyszukiwania wszystkich zmian dokonanych danego dnia.


Kliknięcie w Logo Biuletynu Informacji Publicznej znajdującego się na każdej podstronie w lewym górnym rogu powoduje powrót do strony głównej.

Zarówno na głównej stronie jak i na podstronach wyświetlane są banery - Konsultacje społeczne; Zarządzenie Prezydenta Miasta; Uchwały; e-PUAP, Wniosek o udostępnienie informacji publicznej; BIP.gov.pl - umożliwiające szybkie wejście w daną podstronę

Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP