Koordynator dostępności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Agnieszka Sawicka

e-mail: dostepnosc@um.myslowice.pl

tel. 32 31 71 313


Zadania:

  • Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Mysłowice.
  • Sporządzenie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Mysłowice.
  • Monitorowanie prowadzonej działalności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna:

Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP