Rok 2011

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
27 stycznia 2011 Uchwała Nr 4100/IV/19/2011 z 18.01.2011 r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Mysłowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
27 stycznia 2011 Uchwała Nr 4100/IV/18/2011 z 18.01.2011 r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 8.440.572 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Miasta Mysłowice
12 stycznia 2011 Budżet Miasta Mysłowice na 2011 rok
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-03)
Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Smantek (2023-08-09)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP