2011

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
24 maja 2012 Informacja Prezydenta Miasta Mysłowice zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych
8 maja 2012 Zarządzenie Nr 253/2012 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 18.04.2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 215/2012 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 30.03.2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mysłowice za 2011 r.
8 maja 2012 Uchwała Nr 4100/V/32/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-05)
Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Smantek (2023-08-09)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP