2009

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
30 czerwca 2010 Informacja Prezydenta Miasta Mysłowice zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
30 czerwca 2010 Informacja Prezydenta Miasta Mysłowice zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
8 czerwca 2010 Uchwała Nr 4100/IV/70/2010 z 20.04.2010 r. IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 r.
Informację wprowadził(a): Anna Górny (2013-11-14)
Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Smantek (2023-08-09)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP