Spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miasto Mysłowice

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Wykaz spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Miasto Mysłowice na dzień 15 grudnia 2023 roku

 

L.p.

Nazwa Spółki

Skład Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej

 

Ilość posiadanych udziałów lub akcji

[ szt ]

Wartość nominalna posiadanych udziałów lub akcji

[ zł ]

Udział w kapitale zakładowym Spółki

[ % ]

1.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

41-404 Mysłowice

ul. Fabryczna 10

Jakub Zarzycki prezes Zarządu

Jan Komoniewski - członek Zarządu

Wawrzyniec Bielak

Paulina Biskup - Nawrot

Paweł Kaczmarczyk

Marek Winkowski

Mateusz Targoś

210.775

105.387.500

100

2.

Zakład Oczyszczania Miasta Sp z o.o.

41-400 Mysłowice

ul. Stadionowa 11

Paweł Kaczmarczyk -prezes Zarządu

 

Michał Staniszewski

Agnieszka Siemińska

Zbigniew Byszewski

Jacek Kamiński

Paweł Momot

18.337

9.168.500

100

3.

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

41-400 Mysłowice

ul. Kołłątaja 8/E

Katarzyna Polok- Marcol, prezes Zarządu

Izabela Bryła -Rokicka

Aleksandra Moćko

Katarzyna Dopierała

20.091

10 045 500

75,81

4.

Tramwaje Śląskie S.A.

41-506 Chorzów

ul. Inwalidzka 5

Bolesław Knapik, prezes Zarządu

Henryk Kolender, członek Zarządu

Piotr Uszok

Mateusz Rykała

Michał Bieda

Danuta Kamińska

Marcin Michalik

Katarzyna Dzióba

Krzysztof Mikuła

95.000

950.000

0,634

5.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

40-161 Katowice

Al. Korfantego 38

Artur Tomasik, prezes Zarządu

Norbert Henzel, wiceprezes Zarządu

 

Paweł Szczeszek

Krzysztof Dzierwa

Bogumił Sobula

Marek Akciński

Przemysław Pasierbek

Piotr Jerzy Meler

Lechosław Rojewski

240

24.000

0,0175

Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP