2015

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
21 kwietnia 2016 Uchwała Nr 4200/V/62/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: Opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok
1 kwietnia 2016 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mysłowice za 2015 rok
1 kwietnia 2016 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zoz
Informację wprowadził(a): Anna Górny (2015-04-08)
Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Smantek (2023-08-09)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP