2017

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
23 maja 2018 Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono umorzeń należności w zakresie podatków i opłat w kwocie przewyższającej 500 zł  w 2017 r.
17 maja 2018 Informacja, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonania budżetu za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
15 maja 2018 Uchwała Nr 4200/V/86/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: Opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 roku
Informację wprowadził(a): Anna Górny (2017-04-28)
Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Smantek (2023-08-09)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP