Rok 2018

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
22 stycznia 2018 Uchwała Nr 4200/V/26/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Mysłowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
22 stycznia 2018 Uchwała Nr 4200/V/201/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice
22 stycznia 2018 Uchwała Nr 4200/V/200/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Informację wprowadził(a): Anna Górny (2018-01-22)
Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Smantek (2023-08-09)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP