Rok 2019

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
8 lutego 2019 Uchwała Nr 4200/V/38/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Mysłowice wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.
Informację wprowadził(a): Anna Górny (2018-11-16)
Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Smantek (2023-08-09)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP