Rok 2020

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
29 stycznia 2020 Uchwała Nr 4200/V/29/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Mysłowice wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.
14 stycznia 2020 Uchwała nr XVII/233/19 w sprawie Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice
14 stycznia 2020 Uchwała nr XVII/232/19 w sprawie Uchwalenie budżetu Miasta Mysłowice na rok 2020
Informację wprowadził(a): Natalia Wypiór (2019-11-15)
Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Smantek (2023-08-09)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP