Rok 2021

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
10 lutego 2021 Uchwała nr XXXIII/486/21 w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2021 rok
10 lutego 2021 Uchwała Nr 4200/V/41/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: Opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Mysłowice wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.
10 lutego 2021 Uchwała Nr 4200/V/40/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: Opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Miasta Mysłowice.
10 lutego 2021 Uchwała Nr 4200/V/184/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: Opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem.
Informację wprowadził(a): Patrycja Bernaś (2020-11-16)
Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Smantek (2023-08-09)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP