2022

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
25 maja 2023 - Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022r.; - Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022r. w zakresie podatków udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł (ulgi podatkowe); - Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022r. w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł (ulgi cywilnoprawne); - Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022r. w zakresie opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł (ulgi cywilnoprawne); - Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022r. w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł (ulga podatkowa).
22 maja 2023 Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Mysłowice na 31.12.2022 r.
9 maja 2023 Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
9 maja 2023 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu opisowym za 2022 rok
Informację wprowadził(a): Dominika Bednarczyk (2022-05-02)
Informację zmodyfikował(a): Anna Górny (2023-10-23)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP