PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2023 ROK

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

 

Urząd Miasta Mysłowice informuje, że Rada Miasta Mysłowice nie uchwaliła nowych stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

Zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452),  w przypadku nie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.


 

Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP