Skargi i wnioski

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Tryb załatwiania skarg i wniosków
 

Zasady organizacji przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Mysłowice reguluje procedura wewnętrzna nadana w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego:

  1. Kodeks postępowania administracyjnego

  2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
    i wniosków.

Analizę zarejestrowanych skarg i wniosków w Urzędzie za dany rok kalendarzowy przedkłada Prezydentowi Miasta Wydział Organizacyjny, Kadr i Płac, po ich ostatecznym załatwieniu.

Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-03-29)
Informację zmodyfikował(a): Kamila Szal (2013-05-13)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP