Bezpieczeństwo

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Ważne numery telefonów:

 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) – tel. 112;
 • Pogotowie Ratunkowe – tel. 999;
 • Straż Pożarna – tel. 998;
 • Policja – tel. 997;
 • Straż Miejska w Mysłowicach – tel.  32 222 21 64, 32 317 11 52;
 • Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mysłowicach (MCZK) – tel. 32 316 00 40, 32 316 00 41;
 • Urząd Miasta Mysłowice – tel. 32 317 11 00;
 • Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach – tel. 32 223 59 42;
 • Pogotowie Energetyczne – tel. 991;
 • Pogotowie Gazowe – tel. 992;
 • Pogotowie Ciepłownicze – tel. 993;
 • Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne – tel. 994.
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP