Zbiory aktów prawa miejscowego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
25 stycznia 2024 Uchwała Nr LXXX/1294/24 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/156/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy z późn. zm.
25 stycznia 2024 Uchwała Nr LXXX/1289/24 w sprawie nadania nazwy rondu "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" w mieście Mysłowice.
25 stycznia 2024 Uchwała Nr LXXX/1288/24 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach za 2023 rok
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-03-05)
Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Smantek (2024-01-31)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP