Oświadczenia majątkowe

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Zgodnie z art. 24h oraz art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z dnia 7 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) w tym katalogu publikowane są jawne informacje zwarte w oświadczeniach majątkowych składanych przez Radnych Miasta, Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarz Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.

Oświadczenie majątkowe należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni do Wydziału Organizacyjnego, pokój 223.

Dokumenty oświadczeń majątkowych zapisane są w formacie PDF, aby je otworzyć należy mieć zainstalowane darmowe oprogramowanie acrobat reader (6.0 lub nowsze wersje).

Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP