Monitoring miejski 

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Informacja dot. monitoringu wizyjnego prowadzonego przez Straż Miejską w Mysłowicach na terenie Miasta Mysłowice na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)

1.               Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice.

Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych u współadministratora – Komendanta Straży Miejskiej w Mysłowicach z siedzibą przy ulicy Strażackiej 7.

2.               Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice jest Marcin Patałąg. Może się Pani/Pan z nim skontaktować osobiście pod adresem ul. Powstańców 1 pokój 119, e-mail: m.patalag@um.myslowice.pl, nr telefonu 32) 317-11-245.

3.               W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe

Administrator prowadzi monitoring wizyjny, który obejmuje swym zasięgiem teren określony w załączonym do niniejszej klauzuli wykazem kamer. Powyższe ma na celu zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na podstawie art. 9a ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

4.               Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe

Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Współadministrator zawarł umowę o świadczenie pomocy technicznej.

5.               Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

6.               Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.               Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Wykaz obszarów objętych monitoringiem:

Lp.

Nazwa kamery

Lokalizacja

1

Park Zamkowy I

41-400 Mysłowice, Park Zamkowy (przy boisku)

2

Park Zamkowy II

41-400 Mysłowice, Park Zamkowy (obok placu zabaw)

3

Park Zamkowy III

41-400 Mysłowice, Park Zamkowy (teren rekreacyjny)

4

Park Zamkowy - Muszelka

41-400 Mysłowice, Park Zamkowy (teren rekreacyjny)

5

Promenada Parking

41-400 Mysłowice, Park Promenada - parking

6

Promenada I

41-400 Mysłowice, Park Promenada – w rogu placu zabaw

7

Promenada II

41-400 Mysłowice, Park Promenada - naprzeciw jeziora i antresoli

8

Promenada III

41-400 Mysłowice, Park Promenada – naprzeciw pomostu i jeziora

9

Górka Słupecka I

41-400 Mysłowice, Górka Słupecka - w rogu nad parkingiem przed antresolami

10

Górka Słupecka II

41-400 Mysłowice, Górka Słupecka - na środku chodnika naprzeciw domków


 

Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP