Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Mysłowice

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Mysłowice określa strukturę wewnętrzną oraz zasady organizacji pracy niezbędne do sprawnej i należytej realizacji nałożonych na Urząd Miasta Mysłowice zadań.

 

Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-02-26)
Informację zmodyfikował(a): Kamila Szal (2013-04-11)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP