Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Obowiązujący od roku 1993 Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice utracił moc z dniem
1 stycznia 2004 roku. Zapoznać się z nim można tutaj

Miasto Mysłowice posiada 15 dzielnic: dz. Piasek, dz. Bończyk - Tuwima, dz. Szopena - Wielka Skotnica, dz. Stare Miasto, dz. Centrum, dz. Janów Miejski - Ćmok, dz. Brzęczkowice i Słupna, dz. Morgi, dz. Brzezinka, dz. Wesoła, dz. Larysz - Hajdowizna, dz. Kosztowy, dz. Krasowy, dz. Dziećkowice, dz. Ławki.

Podjęto trzy uchwały ws.przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z treścią uchwał i granicami obejmującymi tereny przystapienia można zapoznać się tutaj.

 

 

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia miasta

6562 ha

Powierzchnia lasów - ok. 28 %

1836 ha

Powierzchnia miasta – powierzchnia lasów = ok. 72 %

4726 ha


 

MPZP obowiązujące

2399 ha = 36,56% powierzchni miasta ( z wyłączeniem lasów = 50,76 %)

 

MPZP w trakcie realizacji

133,45 ha = 2,03% powierzchni miasta ( z wyłączeniem lasów 2,82 %)

 

RAZEM:

2532,45 ha = 38,59% powierzchni miasta (z wyłączeniem lasów = 53,59 %)

 

Oryginały planów miejscowych przechowuje Wydział Architektury, Planowania i Strategii. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są w wersji papierowej w Wydziale Architektury Planowania i Strategii tutejszego Urzędu, do wglądu w godzinach pracy urzędu pod adresem: ul. Powstańców 1, pok. nr 108a (tel.: 032/ 31 71 320). Z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się tutaj oraz na mysłowickim geoportalu pod linkiem: www.zsip.myslowice.pl/geoportale/geoportal/

Informację wprowadził(a): Beata Sowa (2016-11-04)
Informację zmodyfikował(a): Beata Sowa (2016-11-04)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP