Ogłoszenia / Komunikaty

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
10 października 2023 Plan polowań 2023/2024 Koła Łowieckiego Łabędź Bieruń ZO Katowice
10 października 2023 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 03.10.2023 r. zawiadamiające strony postępowania o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach”
6 października 2023 Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 6 października 2023r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci wodociągowej dla nowobudowanego budynku usługowego w Mysłowicach przy ul. Murckowskiej/ Kornela Makuszyńskiego na działkach 262/115, 625/101, 629/112, 723/109, 632/109, 635/112, 626/101, 627/101”.
5 października 2023 Roczny plan łowiecki koła Słonka Jaworzno 2023/2024 – poprawiony
5 października 2023 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Mysłowice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, których jednym ze współwłaścicieli jest nieżyjąca Helena Śmideł, położonych w Mysłowicach przy ul. Podgórskiej, Obręb Brzęczkowice, oznaczonych jako działki: nr 874/357 i nr 2047/349.
5 października 2023 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Jaworzna wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej Nr WS.NSP.6821.3.2023 z dnia 29 września 2023 r., w sprawie zmiany terminu załatwienia sprawy dotyczącej zwrotu nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej i ul. Mickiewicza, oznaczonej jako działka nr 674/139.
5 października 2023 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Jaworzna wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej Nr WS.NSP.6821.5.2023 z dnia 29 września 2023 r., w sprawie zmiany terminu załatwienia sprawy dotyczącej zwrotu nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej i ul. Mickiewicza, oznaczonej jako działka nr 1292/147.
4 października 2023 Stypendia uznaniowe dla dzieci i młodzieży – Mysłowice
3 października 2023 Prezydent Miasta Mysłowice uprzejmie informuje, że w dniu 10 listopada 2023 r. Urząd Miasta Mysłowice będzie nieczynny.
2 października 2023 Ogłoszenie: ,,Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2022 roku.’’
Informację wprowadził(a): Kamila Szal (2013-06-10)
Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Smantek (2023-10-10)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP