Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego z 1993 r.

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Mysłowicach Nr XXXIV/224/93 z dnia 11 lutego 1993 roku (ogł. w Dz .Urz. Woj. Katowickiego Nr 5/93 z dnia 5.04.1993 r.)

- plan obowiązywał od 20.04.1993 r. do 31 grudnia 2003 r.

ww. plan ogólny przed upływem jego obowiązywania został zmieniony we fragmentach zgodnie z przyjętym planem - 1. Zmiana MPZP z 1999 r.

Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP